ekase.lv

Noteikumi

Izmantojot EKASE interneta veikala tīmekļa lappusi, ir saistoši sekojoši noteikumi, kas nosaka attiecības starp SIA EKASE , reģistrācijas numurs 50103833371, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 1-3, LV 1010, Latvija (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS) un personu (turpmāk tekstā PIRCĒJS) kura veic pirkumu interneta veikalā www.ekase.lv

Lejupielādēt SIA Ekase interneta veikala pirkuma un piegādes noteikumus.download.png

1. EKASES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par EBIĻEŠU, PREČU un MP3 tirdzniecību.

1.2. Pirkumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā. PREČU pasūtījumi tiek apstrādāti  darba dienās no 10:00 līdz 17:00. Pēc PRECES pasūtījuma saņemšanas PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM apstiprinājuma e-pastu uz PIRCĒJA norādīto epasta adresi.

1.3. PIRCĒJS, izmantojot interneta veikalu EKASE EBIĻEŠU, PREČU un/vai MP3 iegādei apliecina, ka 

- neiebilst, ka viņa vai viņas norādītā kontaktinformācija tiek izmantota EKASE interneta veikala jaunumu un/vai paziņojumu nosūtīšanai;

- ir 18 gadus vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot EKASE interneta veikalu); 

- ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot EKASE interneta veikalu un uzņemties šīs juridiskās personas saistības; 

- viņš vai viņa ievēro un pilda EKASE interneta veikala noteikumus; 

- neizmanto EBIĻEŠU, PREČU un/vai MP3 iegādei trešās personas maksājuma karti.

1.4. PIRCĒJS labprātīgi sniedz ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas pirkuma veikšanai EKASE interneta veikalā. PĀRDEVĒJS garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti. Pirkuma veikšanai PIRCĒJA reģistrēšanās nav obligāta.

1.5. Jebkāda EKASE interneta veikala tīmekļa lappuses, tās satura vai informācijas izmantošana pretlikumīgos nolūkos, arī pārdošanas un tālākpārdošanas, reklamēšanas vai citos komerciālos nolūkos ir aizliegta bez PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas.

1.6. Pirkuma apmaksu iespējams veikt, izmantojot maksājuma karti (Visa, Visa Electron, Mastercard un Maestro) vai Swedbanka un DNB internetbanku.

1.7.  Jebkuras nesaskaņas, kas rodas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

2. EBIĻEŠU IEGĀDES NOTEIKUMI

2.1.PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par pazaudētām vai bojātām EBIĻETĒM. 

2.2.Pasākuma atcelšanas, atlikšanas vai norises vietas maiņas gadījumā ar biļešu atpirkšanu un/vai kompensēšanu nodarbojas PASĀKUMA ORGANIZATORS, ja nav paziņots citādi. 

2.3.PĀRDEVĒJS interneta veikalā  www.ekase.lv pārdot ieejas biļetes uz pasākumu tikai EBIĻETES veidā, kas ir PDF fails, kurš tiek nosūtīts uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. PIRCĒJS pats ir atbildīgs par EBIĻETES PDF failā izprintēšanu. 

2.4. PIRCĒJAM interneta veikalā EBIĻEŠU apmaksa jāveic 15 minūšu laikā, kopš tās ieliktas “Pirkumu grozā”. Ja dotajā laikā netiek veikts maksājums, EBIĻETES nonāk brīvai tirdzniecībai un PIRCĒJAM darījums ir jāveic no jauna.  

2.5. PIRCĒJAM vienā pirkuma reizē ir iespēja iegādāties ne vairāk kā 8 EBIĻETES. 

2.6. PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS nav atbildīgs, vai EBIĻETES uzrādītāja persona ir arī EBIĻETI nopirkusī persona un neatbild par šajā gadījuma izraisītajiem zaudējumiem. PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS neuzņemas atbildību par EBIĻETES ļaunprātīgu pavairošanu. Pasākuma teritorijā tiks ielaists tikai viens apmeklētājs - pirmais EBIĻETES uzrādītājs. 

2.7. Nopirktās EBIĻETES atpakaļ nepieņem un nemaina.

2.8. Pasākuma teritorijā aizliegts veikt ar Organizatoru nesaskaņotas reklāmas vai mārketinga aktivitātes.

2.9. Iegādājotie EBIĻETES , kam ir paredzēta atlaide,  pasākuma norises vietā jāuzrāda atlaides dokuments (apliecība, drauga karte u.c. konkrētajā atlaidē piemērotais dokuments). Bez šī dokumenta EBIĻETE nav derīga.

2.10. Aizliegts eKasē iegādātās biļetes izmantot reklāmas vai mārketinga kampaņās bez pasākuma organizatora rakstiskas atļaujas.

3. MP3 IEGĀDES NOTEIKUMI

3.1. Saskaņā ar Licences līgumu, kurš noslēgts starp PĀRDEVĒJU un Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un LR Autortiesību likumu ar MP3 lejupielādi PIRCĒJS iegūst tiesības tikai uz vienas MP3 kopijas glabāšanu. Jebkurai tālākai reproducēšanai  vai publiskai atskaņošanai PIRCĒJAM nepieciešama atļauja (licence).

3.2. Mūzika šajā interneta vietnē ir darīta pieejama ar AKKA/LAA atļauju.  www.ncb.dk  www.akka-laa.lv .

4.PIEGĀDES NOTEIKUMI

4.1. EBIĻETE ir PDF fails, kurš PIRCĒJAM tiek nosūtīts uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. PIRCĒJS ir atbildīgs par EBIĻETES PFD faila izprintēšanu. EBIĻETES PDF failu iespējams lejuplādēt arī no EKASE interneta veikala tīmekļa lappuses.

4.2. MP3 piegāde notiek uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. Pēc pirkuma apmaksas PIRCĒJS var lejuplādēt MP3 failu no EKASES interneta veikala tīmekļa lappuses, kā arī PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM linku uz iegādāto MP3 failu, kuru PIRCĒJS pats lejuplādē.  

4.3. Pasūtītās PRECES tiek piegādātas uz PIRCĒJA norādīto adresi vai tās iespējams saņemt Rīgā, Strēlnieku ielā 1-3 darba dienās no plkst. 10.oo-17.oo, uzrādot kvīti par maksājuma veikšanu. Kvīti par maksājuma veikšanu PĀRDEVĒJS nosūta uz PIRCĒJA norādīto epasta adresi.

4.4. PREČU piegādes maksa nav iekļauta EKASE interneta veikalā norādītajā PRECES cenā un ir atkarīga no PREČU svara, izmēra un piegādes attāluma. Piegādes maksa tiek aprēķināta pirkuma veikšanas brīdī. Saņemot PRECES 3.3.punktā norādītajā adresē, piegādes maksa netiek piemērota. 

4.5. PĀRDEVĒJS veic PREČU piegādi 5 darba dienu laikā pēc pirkuma maksas saņemšanas.

4.6. PREČU piegāde pa pastu notiek sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” un saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” tarifiem.  

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, PIRCĒJS ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības - 14 kalendāro dienu laikā atgriezt PĀRDEVĒJAM EKASE interneta veikalā iegādātās PRECES, uzrādot PREČU iegādi apliecinošu kvīti. 

5.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad PIRCĒJS ir saņēmis PRECI vai tās daļu.

5.3. Atteikuma tiesību izmantošana nevar tikt attiecināta uz EKASE interneta veikalā iegādātajām EBIĻETĒM un MP3 failiem.

5.4. PIRCĒJS ir atbildīgs par PRECES kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. PĀRDEVĒJAM ir tiesības PIRCĒJAM atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja PRECE ir lietota, bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret PRECI, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

5.5. PIRCĒJS, izmantojot atteikuma tiesības un atgriežot PRECES, apmaksā PRECES atgriešanas izdevumus (pasta pakalpojumus)

5.6. PĀRDEVĒJS, iestājoties atteikuma tiesību piemērošanas gadījumam, atmaksā PIRCĒJAM naudas summu, kas vienāda ar atgrieztās preces cenu EKASE interneta veikalā.