ekase.lv

Noteikumi

Izmantojot EKASE interneta veikala tīmekļa lappusi, ir saistoši sekojoši noteikumi, kas nosaka attiecības starp SIA EKASE , reģistrācijas numurs 50103833371, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 1-3, LV 1010, Latvija (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS) un personu (turpmāk tekstā PIRCĒJS) kura veic pirkumu interneta veikalā www.ekase.lv

Lejupielādēt SIA Ekase interneta veikala pirkuma un piegādes noteikumus.download.png

1. EKASES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par EBIĻEŠU, PREČU un MP3 tirdzniecību.

1.2. Pirkumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā. PREČU pasūtījumi tiek apstrādāti  darba dienās no 10:00 līdz 17:00. Pēc PRECES pasūtījuma saņemšanas PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM apstiprinājuma e-pastu uz PIRCĒJA norādīto epasta adresi.

1.3. PIRCĒJS, izmantojot interneta veikalu EKASE EBIĻEŠU, PREČU un/vai MP3 iegādei apliecina, ka 

- neiebilst, ka viņa vai viņas norādītā kontaktinformācija tiek izmantota EKASE interneta veikala jaunumu un/vai paziņojumu nosūtīšanai;

- ir 18 gadus vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot EKASE interneta veikalu); 

- ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot EKASE interneta veikalu un uzņemties šīs juridiskās personas saistības; 

- viņš vai viņa ievēro un pilda EKASE interneta veikala noteikumus; 

- neizmanto EBIĻEŠU, PREČU un/vai MP3 iegādei trešās personas maksājuma karti.

1.4. PIRCĒJS labprātīgi sniedz ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas pirkuma veikšanai EKASE interneta veikalā. PĀRDEVĒJS garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti. Pirkuma veikšanai PIRCĒJA reģistrēšanās ir obligāta.

1.5. Jebkāda EKASE interneta veikala tīmekļa lappuses, tās satura vai informācijas izmantošana pretlikumīgos nolūkos, arī pārdošanas un tālākpārdošanas, reklamēšanas vai citos komerciālos nolūkos ir aizliegta bez PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas.

1.6. Pirkuma apmaksu iespējams veikt, izmantojot maksājuma karti (Visa, Visa Electron, Mastercard un Maestro) vai Swedbanka un DNB internetbanku.

1.7.  Jebkuras nesaskaņas, kas rodas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

2. EBIĻEŠU IEGĀDES NOTEIKUMI

2.1.PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par pazaudētām vai bojātām EBIĻETĒM. 

2.2.Pasākuma atcelšanas, atlikšanas vai norises vietas maiņas gadījumā ar biļešu atpirkšanu un/vai kompensēšanu nodarbojas PASĀKUMA ORGANIZATORS, ja nav paziņots citādi. 

2.3.PĀRDEVĒJS interneta veikalā  www.ekase.lv pārdot ieejas biļetes uz pasākumu tikai EBIĻETES veidā, kas ir PDF fails, kurš tiek nosūtīts uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. PIRCĒJS pats ir atbildīgs par EBIĻETES PDF faila izprintēšanu. 

2.4. PIRCĒJAM interneta veikalā EBIĻEŠU apmaksa jāveic 15 minūšu laikā, kopš tās ieliktas “Pirkumu grozā”. Ja dotajā laikā netiek veikts maksājums, EBIĻETES nonāk brīvai tirdzniecībai un PIRCĒJAM darījums ir jāveic no jauna.  

2.5. PIRCĒJAM vienā pirkuma reizē ir iespēja iegādāties ne vairāk kā 8 EBIĻETES. 

2.6. PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS nav atbildīgs, vai EBIĻETES uzrādītāja persona ir arī EBIĻETI nopirkusī persona un neatbild par šajā gadījuma izraisītajiem zaudējumiem. PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS neuzņemas atbildību par EBIĻETES ļaunprātīgu pavairošanu. Pasākuma teritorijā tiks ielaists tikai viens apmeklētājs - pirmais EBIĻETES uzrādītājs. 

2.7. Nopirktās EBIĻETES atpakaļ nepieņem un nemaina.

2.8. Pasākuma teritorijā aizliegts veikt ar Organizatoru nesaskaņotas reklāmas vai mārketinga aktivitātes.

2.9. Iegādājotie EBIĻETES , kam ir paredzēta atlaide,  pasākuma norises vietā jāuzrāda atlaides dokuments (apliecība, drauga karte u.c. konkrētajā atlaidē piemērotais dokuments). Bez šī dokumenta EBIĻETE nav derīga. Viena biļete ar atlaidi der vienai personai ar atlaidi piemērojošu dokumentu. Katram biļetes turētājam ir nepieciešams savs atlaides dokuments, neskatoties uz to, ka EBIĻETES pircējs ir bijis viens cilvēks. 

2.10. Aizliegts eKasē iegādātās biļetes izmantot reklāmas vai mārketinga kampaņās bez pasākuma organizatora rakstiskas atļaujas.

2.11. PIRCĒJS ir atbildīgs par korektas e-pasta adreses ievadi, nepareizi ievadot e-pasta adresi pastāv risks, ka biļete nonāks cita cilvēka rokās vai tiks nosūtīta uz neeksistējošu e-pastu.

      2.11.1. PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par automātisku ebiļetes nosūtīšanu uz nekorektu e-pasta adresi, kad tādu ir ievadījis PIRCĒJS. Pēc šāda gadījuma biļete nevar tikt anulēta. Jaunas biļetes vietā netiek sūtītas. 

      2.11.2. PIRCĒJAM nav tiesības pieprasīt atmaksu par iegādātajām EBIĻETĒM, ja tās nav izmantojis un/vai nav saņēmis e-pastā. Visas PIRCĒJA iegādātās EBIĻETES ir iespējams apskatīt un uzrādīt no PIRCĒJA profila eKase.lv. 

3. MP3 IEGĀDES NOTEIKUMI

3.1. Saskaņā ar Licences līgumu, kurš noslēgts starp PĀRDEVĒJU un Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un LR Autortiesību likumu ar MP3 lejupielādi PIRCĒJS iegūst tiesības tikai uz vienas MP3 kopijas glabāšanu. Jebkurai tālākai reproducēšanai  vai publiskai atskaņošanai PIRCĒJAM nepieciešama atļauja (licence).

3.2. Mūzika šajā interneta vietnē ir darīta pieejama ar AKKA/LAA atļauju.  www.ncb.dk  www.akka-laa.lv .

4.PIEGĀDES NOTEIKUMI

4.1. EBIĻETE ir PDF fails, kurš PIRCĒJAM tiek nosūtīts uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. PIRCĒJS ir atbildīgs par EBIĻETES PFD faila izprintēšanu. EBIĻETES PDF failu iespējams lejuplādēt arī no EKASE interneta veikala tīmekļa lappuses.

4.2. MP3 piegāde notiek uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. Pēc pirkuma apmaksas PIRCĒJS var lejuplādēt MP3 failu no EKASES interneta veikala tīmekļa lappuses, kā arī PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM linku uz iegādāto MP3 failu, kuru PIRCĒJS pats lejuplādē.  

4.3. Pasūtītās PRECES tiek piegādātas uz PIRCĒJA norādīto adresi vai tās iespējams saņemt Rīgā, Strēlnieku ielā 1-3 darba dienās no plkst. 10.oo-17.oo, uzrādot kvīti par maksājuma veikšanu. Kvīti par maksājuma veikšanu PĀRDEVĒJS nosūta uz PIRCĒJA norādīto epasta adresi.

4.4. PREČU piegādes maksa nav iekļauta EKASE interneta veikalā norādītajā PRECES cenā un ir atkarīga no PREČU svara, izmēra un piegādes attāluma. Piegādes maksa tiek aprēķināta pirkuma veikšanas brīdī. Saņemot PRECES 3.3.punktā norādītajā adresē, piegādes maksa netiek piemērota. 

4.5. PĀRDEVĒJS veic PREČU piegādi 5-10 darba dienu laikā pēc pirkuma maksas saņemšanas.

4.6. PREČU piegāde pa pastu notiek sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” un saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” tarifiem.  

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, PIRCĒJS ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības - 14 kalendāro dienu laikā atgriezt PĀRDEVĒJAM EKASE interneta veikalā iegādātās PRECES, uzrādot PREČU iegādi apliecinošu kvīti. 

5.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad PIRCĒJS ir saņēmis PRECI vai tās daļu.

5.3. Atteikuma tiesību izmantošana nevar tikt attiecināta uz EKASE interneta veikalā iegādātajām EBIĻETĒM un MP3 failiem.

5.4. PIRCĒJS ir atbildīgs par PRECES kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. PĀRDEVĒJAM ir tiesības PIRCĒJAM atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja PRECE ir lietota, bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret PRECI, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

5.5. PIRCĒJS, izmantojot atteikuma tiesības un atgriežot PRECES, apmaksā PRECES atgriešanas izdevumus (pasta pakalpojumus)

5.6. PĀRDEVĒJS, iestājoties atteikuma tiesību piemērošanas gadījumam, atmaksā PIRCĒJAM naudas summu, kas vienāda ar atgrieztās preces cenu EKASE interneta veikalā.

6.PERSONAS DATU APSTRĀDE

Saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, Personas dati ir tikai tie dati, kurus tiešsaistē iesniedz SIA “Ekase” i-veikala lietotājs.  Lietotājs apstiprina, ka datus ievada labprātīgi. 

 

Dati, kas tiek ievākti:

- Klienta vārds, uzvārds, mobilais tālrunis, e-pasts

- Darījuma dati (maksājuma veids)

 

Dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu SIA “Ekase” i-veikala (vietnē www.ekase.lv) veiksmīgu darbību un komunikāciju ar klientu:

- Pirkuma apstrādei

- Maksājuma pieņemšanai

- Klientu atbalsta nodrošināšanai

- pasūtījuma apstiprinājuma, piegādes un citu ar pirkumu saistītas informācijas nosūtīšanai

- SIA Ekase informatīvā pasta izsūtīšanai 

 

Dati var tikt nodoti:

- Trešajām pusēm - SIA “Ekase” servisa nodrošinātājiem - serveru un IT infrastruktūras uzturētājiem

- pasākumu partneriem – Organizatoriem - veiksmīgai servisa nodrošināšanai. Informācija par Organizatoru ir norādīta uz biļetes 

 

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no SIA Ekase informatīvā pasta saņemšanas, kā arī dzēst savu lietotāja profilu. 

 

SĪKDATŅU LIETOŠANA EKASE.LV

SIA Ekase tirdzniecības platformā www.ekase.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies"). 

Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vadzībām. Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu www.ekase.lv apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot mājaslapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties Jūsu norādītos iestatījumus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu. 

Platformā www.ekase.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai: 

1. Nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

2. Pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītam saturam;

3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.

4. Parādītu Jūsu vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju. 

Ja vēlaties, varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var ieatatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad Jums atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org 

EKASE+ IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

eKase+ sniedz iespēju jebkuram ekase klientam, kurš ir iegādājies biļetes uz kādu no eKase tirdzniecībā esošajiem pasākumiem, tās ievietot atpakaļ tirdzniecībā. Tā ir vieta, kur droši, godīgi un ērti pārdot un iegādāties biļetes klientu starpā. Ievietojot un/vai iegādājoties biļeti eKase+ tirdzniecībā klients piekrīt sekojošiem noteikumiem: 

1.Lai ievietotu biļeti tirdzniecībā eKase+ klientam jādodas uz savu profilu eKase.lv, jāizvēlās biļetes, kuras ievietot tirdzniecībā un jānospiež tirdzniecību apstiprinošā poga.

2. Tirdzniecībā ievietotu ebiļeti tirdzniecības laikā eKase+ nav iespējams lejupielādēt no sistēmas.

3. Tirdzniecībā ievietotu ebiļeti, kura ir veiksmīgi pārdota ir aizgliegts pārdot atkārtoti tai skaitā citās digitālās tirdzniecības vietnēs. 

4. eKase+ negarantē, ka tirdzniecībā ievietota ebiļete tiks pārdota. 

5. Biļetes īpašniekam jeb pārdevējam nav tiesības atteikties no ebiļetes tās nepārdošanas gadījumā un saņemt naudu atpakaļ.

6. Par tirdzniecību eKase+ tiek piemērota komisijas maksa, uz dažādiem pasākumiem tā var atšķirities. 

    6.1. Komisijas maksa par tirdzniecību eKase+ biļetes pārdevējam tiek parādīta pirms biļetes ievietošanas eKase+

    6.2 Ievietojot biļeti eKase+ biļetes pārdevējs piekrīt norādītajai komisijai, kas tiks ieturēta no biļetes cenas. 

7. Komisijas maksa var tikt ieturēta arī no eKase+ biļetes pircēja.

8. Biļetes tirgotājs ir pats atbildīgs par biļetes izņemšanu no tirdzniecības eKase+ pienākot pasākuma dienai, ja biļete nav līdz tam vēl pārdota.

9. eKase+ tirdzniecībā iegādātas biļetes, tāpat kā eKase iegādātās biļetes, nav iespējams nedz mainīt pret citām biļetēm, nedz atgriezt atpakaļ, lai saņemtu atmaksu. 

10. eKase+ garantē, ka eKase+ tirdzniecībā iegādāta biļete būs derīga. 

11. Uz atsevišķiem pasākumiem biļetes var nebūt pieejamas tirdzniecībai eKase+. 

12. Uz eKase+ iegādātajām biļetēm attiecās arī standarta ebiļešu iegādes noteikumi, kuri ir minēti noteikumu 2. punktā eKase.lv

 13. Par pārdotām biļetēm eKase+ naudas līdzekļi tiek pārskaitīti 5-10 darba dienu laikā pēc pasākuma uz kuru pārdota biļete. 

      13.1. Pārskaitījums tiek veikts uz Klienta norādīto bankas kontu

      13.2. Bankas kontam jābūt kādā no LR reģistrētām bankām. 

      13.3. Naudas līdzekļi par pārdotām biļetēm netiek pārskaitīti uz ārvalstu kontiem.