Roadgames adventurous scavenger hunt game in Kipsala!

19.10.2020 - 14.12.2020
Roadgames adventurous scavenger hunt game in Kipsala!
Roadgames adventurous scavenger hunt game in Kipsala!

Ķīpsala ir viena no bagātākajām vēsturisko koka ēku mantojuma vietām Rīgā. Atklāj to kopā ar Roadgames - UNESCO Pasaules Kultūras un dabas mantojuma vietu!

Iegādājoties Roadgames komandas biļeti, jūs saņemsiet komandas kodu, kurš būs jāievada Roadgames lietotnē un jūs automātiski piekļūsiet spēlei. Pirms spēles uzsākšanas būs iespēja iepazīties ar spēles teritoriju, uzdevumu veidiem un spēles noteikumiem.

 

Roadgames spēle sevī ietver vairākus uzdevumu veidus; (1) lokācijai piesaistīti uzdevumi, kuros jāatrod kāds konkrēts elements vai atbilde uz kādu jautājumu, (2) fiziskie pārbaudījumi, kur noteiktā laikā, skrienot pa konkrētā uzdevuma teritoriju, jāsavāc virtuāli spēles elementi, (3) apslēptu punktu meklēšana spēles teritorijā.

 

 

Ķīpsala is more than just an exhibition center. Historical and new places, objects from the UNESCO World Heritage List - explore all of those and more with Roadgames!

 

Кипсала является одним из самых богатых мест культурного наследия исторических деревянных зданий в Риге. Открой это вместе с местом культурного и природного наследия Всемирного культурного и природного наследия UNESCO!

 

Аппликация игры и выполняемые задание на латышском или английском языках!

Roadgames adventurous scavenger hunt game in Kipsala!