Taisyklės

Naudojantis internetinės parduotuvės „EKASE“ svetaine, privalomos tokios taisyklės, nustatančios santykius tarp SIA „EKASE“, registracijos numeris 50103833371, juridinis adresas: Strēlnieku iela 1-3, LV-1010, Latvija (toliau tekste – PARDAVĖJAS) ir asmens (toliau tekste – PIRKĖJAS), kuris perka internetinėje parduotuvėje www.ekase.lv

Parsisiųskite SIA „Ekase“ internetinės parduotuvės pirkimo ir pristatymo taisykles.

1. NAUDOJIMOSI „EKASE“ TAISYKLĖS

1.1. PARDAVĖJAS  yra atsakingas už E. BILIETŲ, PREKIŲ ir MP3 pardavimą.

1.2. Apsipirkti galima bet kuriuo paros metu. PREKIŲ užsakymai apdorojami darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00. Gavęs PREKĖS užsakymą PARDAVĖJAS išsiunčia PIRKĖJUI patvirtinimą el. paštu PIRKĖJO nurodytu el. pašto adresu.

1.3. PIRKĖJAS, naudodamasis internetine parduotuve „EKASE“ E. BILIETAMS, PREKĖMS ir (arba) MP3 įsigyti patvirtina, kad 

- neprieštarauja, kad jo ar jos nurodyta kontaktinė informacija naudojama internetinės parduotuvės „EKASE“ naujienoms ir (arba) pranešimams siųsti;

- jam/jai yrar 18 metų, visą atsakomybę prisiimantis asmuo (7-18 metų ribotos atsakomybės asmenims būtinas visą atsakomybę prisiimančio asmens patvirtinimas, kad jam suteiktos teisės naudotis „EKASE“ internetine parduotuve); 

- yra juridinis asmuo, kurio atstovas turi visas teises šio juridinio asmens vardu naudotis „EKASE“ internetine parduotuve ir prisiimti šio juridinio asmens įsipareigojimus; 

- jis arba ji laikosi ir vykdo „EKASE“ internetinės parduotuvės taisykles; 

- nenaudoja E. BILIETAMS, PREKĖMS ir (arba) MP3 įsigyti trečio asmens mokėjimo kortelės.

1.4. PIRKĖJAS savo noru teikia duomenis apie save, kurie yra būtini norint apsipirkti „EKASE“ internetinėje parduotuvėje. PARDAVĖJAS garantuoja pateiktos informacijos konfidencialumą. Norint apsipirkti PIRKĖJO registravimasis yra privalomas.

1.5. Bet koks internetinės parduotuvės „EKASE“ svetainės, jos turinio arba informacijos naudojimas neteisėtais tikslais, pardavimo ir perpardavimo, reklamavimo ar kitais komerciniais tikslais yra draudžiamas neturint PARDAVĖJO rašytinio sutikimo.

1.6. Sumokėti už pirkinį galima naudojant mokėjimo kortelę (Visa, Visa Electron, Mastercard ir Maestro) arba Swedbank ir Luminor internetinę bankinkininkystę.

1.7.  Bet kurie PIRKĖJO ir PARDAVĖJO nesutarimai,  sprendžiami remiantis Latvijos Respublikos įstatymais.

2. E. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS

 

2.1.PARDAVĖJAS  neprisiima atsakomybės už pamestus arba sugadintus E. BILIETUS. 

2.2. Jei renginys atšaukiamas, atidedamas arba keičiama jo vieta, bilietų atpirkimu ir (arba) kompensavimu užsiima RENGINIO ORGANIZATORIUS, jei nepranešta kitaip. 

2.3.PARDAVĖJAS  internetinėje parduotuvėje  www.ekase.lv parduoda įėjimo bilietus į renginį tik E. BILIETO pavidalu – tai PDF failas, kuris nusiunčiamas PIRKĖJO nurodytu el. pašto adresu. PIRKĖJAS pats atsakingas už E. BILIETO PDF failo išspausdinimą. 

2.4. PIRKĖJAS internetinėje parduotuvėje turi sumokėti už E. BILIETUS per 15 minučių nuo jų įsidėjimo į „Pirkimų krepšelį“. Jei per minėtą laiką nesumokama, E. BILIETAI vėl patenka į pasiūlą ir PIRKĖJAS sandorį turi atlikti iš naujo.  

2.5. PIRKĖJAS vieno pirkimo metu turi galimybę įsigyti ne daugiau kaip 8 E. BILIETUS. 

2.6. PARDAVĖJAS ir RENGINIO ORGANIZATORIUS neatsako už tai, ar E. BILIETE nurodytas asmuo yra E. BILIETĄ nusipirkęs asmuo ir neatsako už tokio pobūdžio atsiradusius nuostolius. PARDAVĖJAS  ir RENGINIO ORGANIZATORIUS neprisiima atsakomybės už piktavališką E. BILIETO padauginimą. Į renginio teritoriją bus įleistas tik vienas lankytojas – pirmas E. BILIETO pateikėjas. 

2.7. Nupirkti E. BILIETAI atgal nepriimami ir nekeičiami.

2.8. Renginio teritorijoje draudžiama imtis su Organizatoriumi nesuderintų reklaminių arba rinkodaros priemonių.

2.9. Įsigyjant E. BILIETUS, kuriems taikoma nuolaida, renginio vyksmo vietoje reikia parodyti nuolaidos dokumentą (pažymėjimą, draugo kortelę, kitą dokumentą, kurį turint taikoma konkreti nuolaida). Be šio dokumento E. BILIETAS negalioja. Vienas bilietas su nuolaida tinka vienam asmeniui, turinčiam nuolaidą patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas bilieto savininkas turi turėti savo nuolaidą suteikiantį dokumentą, nepaisant to, kad E. BILIETO PIRKĖJAS buvo vienas žmogus. 

2.10. Draudžiama e. kasoje įsigytus bilietus naudoti reklaminėse arba rinkodaros kampanijose neturint renginio organizatoriaus rašytinio leidimo.

2.11. PIRKĖJAS atsakingas už korektišką e. pašto adreso įvedimą, neteisingai įrašius e. pašto adresą  yra rizika, kad bilietas pateks į kito žmogaus rankas arba bus nusiųstas neegzistuojančiu e. paštu.

      2.11.1. PARDAVĖJAS  nėra atsakingas už automatinį e. bilieto išsiuntimą nekorektišku e. pašto adresu, kai tokį įrašęs PIRKĖJAS. Tokiu atveju bilietas negali būti anuliuotas. Vietoje jo nauji bilietai nesiunčiami. 

      2.11.2. PIRKĖJAS neturi teisės prašyti susigrąžinti pinigų už įsigytus E. BILIETUS, jei jų nepanaudojo ir (arba) negavo el. paštu. Visus PIRKĖJO įsigytus E. BILIETUS galima apžiūrėti ir parodyti iš PIRKĖJO profilio eKase.lv. 

3. MP3 ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS

 

3.1. Remianis Licencijos sutartimi, kurią sudarė PARDAVĖJAS ir Bendrovė „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība“ (AKKA/LAA), ir Latvijos Respublikos Autorinių teisių įstatymu, parsisiųsdamas MP3 PIRKĖJAS įgyja teises turėti tik vieną MP3 kopiją. Bet kuriam tolesniam reprodukavimui arba viešam atlikimui PIRKĖJUI būtinas leidimas (licencija).

3.2. Muzika šioje internetinėje svetainėje prieinama turint AKKA/LAA leidimą.  www.ncb.dk  www.akka-laa.lv .

4. PRISTATYMO TAISYKLĖS

4.1. E. BILIETAS yra PDF failas, kuris PIRKĖJUI nusiunčiamas PIRKĖJO nurodytu el. pašto adresu. PIRKĖJAS atsakingas už E. BILIETO PFD failo atspausdinimą. E. BILIETO PDF failą galima parsisiųsti ir iš internetinės parduotuvės „EKASE“ svetainės.

4.2. MP3 pristatymas vyksta PIRKĖJO nurodytu el. pašto adresu. Sumokėjęs už pirkinį PIRKĖJAS gali parsisiųsti MP3 failą iš internetinės parduotuvės „EKASE“ svetainės, taip pat PARDAVĖJAS nusiunčia PIRKĖJUI nuorodą į įsigytą MP3 failą, kurį PIRKĖJAS pats parsisiunčia.  

4.3. Užsakytos PREKĖS pristatomos PIRKĖJO nurodytu adresu arba jas galima atsiimti adresu: Ryga, Strēlnieku ielā 1-3 darbo dienomis nuo 10.00-17.00, parodant kvitą apie atliktą mokėjimą. Kvitą apie atliktą mokėjimą PARDAVĖJAS išsiunčia PIRKĖJO nurodytu el. pašto adresu.

4.4. PREKIŲ pristatymo mokestis neįtrauktas į internetinėje parduotuvėje „EKASE“ nurodytą PREKĖS kainą ir priklauso nuo PREKIŲ svorio, dydžio ir pristatymo atstumo. Pristatymo mokestis skaičiuojamas pirkimo metu. Atsiimant PREKES 3.3.punkte nurodytu adresu, pristatymo mokestis netaikomas. 

4.5. PARDAVĖJAS pristato PREKES per 5–10 darbo dienų nuo pirkinio mokėjimo gavimo.

4.6. PREKIŲ pristatymas paštu vyksta bendradarbiaujant su VAB „Latvijas Pasts“ ir remiantis VAB „Latvijas Pasts“ tarifais.  

5. ATSISAKYMO TEISĖ

5.1. Remiantis Latvijos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, PIRKĖJAS turi teisę pasinaudoti atsisakymo teise – per 14 kalendorinių dienų grąžinti PARDAVĖJUI internetinėje parduotuvėje „EKASE“  įsigytas PREKES, parodant PREKIŲ įsigijimą patvirtinantį kvitą. 

5.2. Atsisakymo teisės panaudojimo terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai PIRKĖJAS gavo PREKĘ ar jos dalį.

5.3. Atsisakymo teisės panaudojimas negali būti taikomas internetinėje parduotuvėje „EKASE“  įsigytiems E. BILIETAMS ir MP3 failams.

5.4. PIRKĖJAS atsakingas už PREKĖS kokybės išsaugojimą atsisakymo teisės realizavimo metu. PARDAVĖJAS turi teisę nesutikti, kad PIRKĖJAS naudotųsi atsisakymo teise, arba išskaityti kompensacijos mokestį, jei PREKĖ yra naudota, sugadinta, naudojimo metu aplaidžiai elgiantis su PREKE, jei pamesta originali prekės pakuotė arba jos pakuotė yra iš esmės sugadinta.

5.5. PIRKĖJAS, naudodamasis atsisakymo teise ir grąžindamas PREKES, sumoka PREKĖS grąžinimo išlaidas (pašto paslaugas).

5.6. Jei taikoma atsisakymo teisė, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI pinigų sumą, kuri lygi grąžinamos prekės kainai internetinėje parduotuvėje „EKASE“.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Remiantis šiomis Naudojimosi taisyklėmis, Asmens duomenys yra tik tie duomenys, kuriuos tiesiogiai pateikia SIA „Ekase“ internetinės parduotuvės naudotojas.  Naudotojas patvirtina, kad duomenis įrašo savo noru. 

 

Duomenys, kurie renkami:

- Kliento vardas, pavardė, mobilusis telefonas, el. paštas

- Sandorio duomenys (mokėjimo būdas)

 

Duomenys naudojami siekiant užtikrinti SIA „Ekase“ internetinės parduotuvės (svetainėje www.ekase.lv) sėkmingą veiklą ir komunikaciją su klientu:

- Pirkimui apdoroti

- Mokėjimui priimti

- pagalbai klientams užtikrinti

- užsakymo patvirtinimo, pristatymo ir kitai su pirkimu susijusiai informacijai išsiųsti

- SIA „Ekase“ informacinio pašto siuntimui 

 

Duomenys gali būti perduoti:

- Trečiosioms šalims – SIA „Ekase“ serviso užtikrintojams – palaikantiesiems serverius ir IT infrastruktūrą.

- Renginių partneriams – Organizatoriams – sėkmingam servisui užtikrinti. Informacija apie Organizatorių nurodyta biliete. 

 Naudotojas turi teisę bet kada atsisakyti gauti SIA „Ekase“ informacinį paštą, taip pat ištrinti savo vartotojo profilį. 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS EKASE.LV

SIA „Ekase“ pardavimo platformoje www.ekase.lv naudojami slapukai (angliškai „cookies“). 

Slapukai naudojami turinio kokybei gerinti, patogesniam naudojimui ir pritaikymui naudotojų poreikiams. Naudodamiesi svetaine Jūs sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. 

Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, siunčiamas į jūsų kompiuterį arba mobilųjį įrenginį www.ekase.lv lankymosi metu. Slapukai veikia kaip konkrečios svetainės atmintis, leisdama svetainei atsiminti Jūsų kompiuterį, kai lankysitės kitą kartą, įskaitant, prisiminti Jūsų nurodytus nustatymus. Slapukai nenaudojami tam, kad jus asmeniškai identifikuotų. 

Platformoje www.ekase.lv naudojami slapukai, kad: 

1. Užtikrintų svetainės funkcionalumą.

2. Pritaikytų svetainės funkcionalumą Jūsų naudojimo įpročiams – įskaitant kalbą, paieškos užklausas, anksčiau peržiūrėtą turinį.

3. Rinktų statistinius duomenis apie svetainės lankytojų srautą – lankytojų skaičių, svetainėje praleistą laiką ir kt.

4. Parodytų Jūsų reikmėms pritaikytą reklaminę informaciją. 

Jei norite, galite slapukus kontroliuoti arba ištrinti. Didesnę dalį naršyklių galima nustatyti taip, kad būtų blokuojamas slapukų išsaugojimas prietaise. Turėkite omenyje, kad tada Jums atskirus nustatymus reikės pritaikyti kiekvieną kartą, kai lankysitės svetainėje, be to, tikriausiai kai kuriomis paslaugomis ir funkcijomis svetainėje naudotis negalėsite. Išsamiau skaitykite čia: https://www.aboutcookies.org 

„EKASE+“ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

„eKase+“ suteikia galimybę bet kuriam „EKASE“ klientui, įsigijusiam bilietus į kokį iš „EKASE“ esamų renginių, juos patalpinti atgal parduoti. Tai vieta, kur saugu, garbinga ir patogu parduoti ir įsigyti bilietus klientams. Patalpindamas ir (arba) įsigydamas bilietą „eKase+“ pardavime, klientas sutinka su tokiomis taisyklėmis: 

1. Norėdamas patalpinti bilietą parduoti „eKase+“, klientas turi eiti į savo profilį eKase.lv, turi pasirinkti bilietus, kuriuos talpins parduoti ir paspausti pardavimą patvirtinantį mygtuką.

2. Pardavimui patalpinto e. bilieto pardavimo metu „eKase+“ negalima parsisiųsti iš sistemos.

3. Pardavimui patalpintą e. bilietą, kuris sėkmingai parduotas, draudžiama parduoti pakartotinai, įskaitant kitas skaitmenines pardavimo svetaines. 

4. „eKase+“ negarantuoja, kad pardavimui patalpintas e. bilietas bus parduotas. 

5. Bilieto savininkas arba PARDAVĖJAS neturi teisės atsisakyti E. BILIETO, jeigu jo neparduoda, ir susigrąžinti pinigus.

6. Už prekybą „eKase+“ taikomi komisiniai, į skirtingus renginius jie gali skirtis. 

    6.1. Komisiniai už pardavimą „eKase+“ bilieto PARDAVĖJUI parodomi prieš talpinant bilietą į „eKase+“.

    6.2 Patalpindamas bilietą „eKase+“ bilieto PARDAVĖJAS sutinka su nurodytais komisiniais, kurie bus išskaičiuoti iš bilieto kainos. 

7. Komisiniai gali būti išskaičiuoti ir iš „eKase+“ bilieto PIRKĖJO.

8. Bilieto pardavėjas pats atsakingas už bilieto išėmimą iš prekybos „eKase+“ atėjus renginio dienai, jei bilietas iki tol dar neparduotas.

9. Iš „eKase+“ prekybos įsigytų bilietų, taip pat, kaip „eKase“ įsigytų bilietų, negalima nei keisti į kitus bilietus, nei grąžinti, siekiant atgauti pinigus. 

10. „eKase+“ garantuoja, kad iš „eKase+“ įsigytas bilietas bus tinkamas. 

11. Į atskirus renginius bilietai gali būti neparduodami „eKase+“. 

12. „eKase+“ įsigytiems bilietams taip pat taikomos standartinės e. bilietų įsigijimo taisyklės, kurios minėtos taisyklių 2 punkte eKase.lv

 13. Už parduotus bilietus „eKase+“ piniginės lėšos pervedamos per 5–10 darbo dienų po renginio, į kurį parduotas bilietas. 

      13.1. Pavedimas atliekamas į Kliento nurodytą banko sąskaitą.

      13.2. Banko sąskaita turi būti kokiame nors iš Latvijos Respublikoje registruotų bankų. 

      13.3. Piniginės lėšos už parduotus bilietus nepervedamos į sąskaitas užsienio šalių bankuose.