Mēness Dziesmas

 • Nosaukums: Mēness Dziesmas
 • Mākslinieks: Koris "Kamēr..."
 • Izdošanas gads: 2012
 • Label: ADD Projekts un Koris "Kamēr"
 • Nosaukums: Mēness Dziesmas
 • Mākslinieks: Koris "Kamēr..."
 • Izdošanas gads: 2012
 • Label: ADD Projekts un Koris "Kamēr"
10,66 EUR
 • Nosaukums: Mēness Dziesmas
 • Mākslinieks: Koris "Kamēr..."
 • Izdošanas gads: 2012
 • Label: ADD Projekts un Koris "Kamēr"
10,66 EUR
10,66 EUR
*Cenā nav iekļautas piegādes izmaksas

Cikls Mēness dziesmas radies kā jaušs vai nejaušs turpinājums iepriekš kora Kamēr… veidotajām saules dziesmu programmām. 2006. gadā, strādājot pie pirmā saules dziesmu cikla Latvija – Saules zeme, diriģents Māris Sirmais un dziedātāji savstarpēji jokojuši – sak’, kas tad būs tālāk, vai mēness? Tam sekoja programma Pasaules Saules dziesmas, arī Mīlas madrigāli, kas turpināja vientēmas programmu loku, un dabiski un organiski kārta pienākusi mēnesim. „Biju pārsteigts, cik ļoti autorus uzrunāja iespēja rakstīt par šo tēmu. Sākotnēji šķita, ka mēness mūs visus ievilks nostalģiskās, lēnīgi melanholiskās noskaņās. Tomēr rezultāts ir ārkārtīgi interesants – tapis daudz dzīvelīgas un dejiskas mūzikas, sākot no mēnesnīcas sonātes un serenādes līdz pat repam. Desmit autoru vidū ir gan profesionāli, augstas raudzes meistari, gan arī tādi komponisti, kas korim raksta pirmo reizi un kam šis instruments ir jaunatklāta skaņu laboratorija,” teic šī projekta idejas autors Māris Sirmais. Šoreiz mēness notikumus iegrozījis pēc sava prāta un metis tiltu pretim nākotnei, tālab Mēness dziesmas albumā ieskaņojis kora Kamēr… jaunais mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Jānis Liepiņš.

 

Moon Songs is the result of an intentional or unintentional continuation of Kamēr… previous program, World Sun Songs. In 2006, while working on the first Sun Song cycle Latvia – the Land of the Sun, the conductor Māris Sirmais was joking together with the singers – and what are we going to have next, the Moon? It was followed by the program World Sun Songs and Love Madrigals which continued the same range of programs on the same theme, and naturally and organically it was now time for the Moon. “I was surprised how much the authors were excited about the possibility to write on this topic. Originally it seemed that the Moon would take us into a nostalgic, affectionately melancholic mood. The result, however, is extremely interesting – the pieces that have been created are much livelier and dance-like ranging from a Moonlight sonata and serenade to rap. Among the ten authors there are both professionals, highly experienced masters as well as composers for whom it was the first time to write for a choir and this instrument is a newly discovered laboratory”, says the author of the project’s idea Māris Sirmais. This time the Moon has shuffled the events in his own way and cast a bridge towards the future, therefore the Moon Songs were recorded by the new artistic director and main conductor of Kamēr... Jānis Liepiņš.

 

 

Kora direktore/ Managing Director Kristīne Zvirbule

Vokālie pedagogi/ Vocal Teachers Aina Bajāre un Ansis Sauka

Komercdirektors/ Commercial Director Andris Vecrumba

Projektu vadītājs/ Project Manager Edgars Skarbulis

Mākslinieks/ Artist Ilmārs Blumbergs, Datorgrafika/ Computer Design Brālis Y

Teksti/ texts written by Inga Žilinska, tulks/ translated by Janusz Kaminski

Atdzejotāji/ Poetry translated by Līga Buševica, Viktors Kravčenko (7;9), Jānis Elsbergs (1;3;4;5;6;8;10)

Skaņu režisors/ Sound director Normunds Slava