Roadgames adventurous scavenger hunt game in Agenskalns!

19.10.2020 - 14.12.2020
Roadgames adventurous scavenger hunt game in Agenskalns!
Roadgames adventurous scavenger hunt game in Agenskalns!

Apmeklējot Āgenskalnu, sajutīsi, kā dzīve Rīgā ritēja vēl 19. gadsimtā, kā arī pabūsi vietās, kas gājušas līdzi laikam un rada savdabīgu atmosfēru. Iepazīsti Āgenskalnu kopā ar Roadgames!

 

Iegādājoties Roadgames komandas biļeti, jūs saņemsiet komandas kodu, kurš būs jāievada Roadgames lietotnē un jūs automātiski piekļūsiet spēlei. Pirms spēles uzsākšanas būs iespēja iepazīties ar spēles teritoriju, uzdevumu veidiem un spēles noteikumiem.

 

Roadgames spēle sevī ietver vairākus uzdevumu veidus; (1) lokācijai piesaistīti uzdevumi, kuros jāatrod kāds konkrēts elements vai atbilde uz kādu jautājumu, (2) fiziskie pārbaudījumi, kur noteiktā laikā, skrienot pa konkrētā uzdevuma teritoriju, jāsavāc virtuāli spēles elementi, (3) apslēptu punktu meklēšana spēles teritorijā.

Detalizēti spēles uzdevumu apraksti un noteikumi apskatāmi www.roadgames.lv.

 

Discover Agenskalns, the best kept secret of the capital! Take part in the adventure game in Agenskalns and compete with other players in our adventure game on foot!

 

При посещении Агенскалнса почувствуешь, как жизнь в Риге проходила еще в XIX  вeke, а также в местах, которые шcли вместе со временем и создают своеобразную атмосферу. Познакомьтесь с Агенскалнсом вместе с Roadgames!

Аппликация игры и выполняемые задание на латышском или английском языках!

Roadgames adventurous scavenger hunt game in Agenskalns!